Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat exact beschreven waarvoor de grond gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of bouwen mag, en zo ja hoe hoog, maar ook wat er gebouwd mag worden (huizen, bedrijven, winkels). Op voorontwerpbestemmingsplannen, ontwerpbestemmingsplannen en vastgestelde bestemmingsplannen kunt u invloed uitoefenen. Bekijk de bestemmingsplannen op ruimtelijkeplannen.nl.

Als u bijvoorbeeld een huis gaat kopen of huren en u heeft verbouwplannen, dan kan het belangrijk zijn de bestemming van het perceel en het gebied te weten.

Het bestemmingsplan geeft antwoord op vragen als:

  • Mag bouwen of verbouwen in het gebied?
  • Waarvoor mag u een bepaald stuk grond gebruiken?
  • Mogen er wegen komen?
  • Mogen er bedrijven komen?


Bekijk de bestemmingsplannen op ruimtelijkeplannen.nl of op bestuur.gooisemeren.nl.