Hocras

Projectontwikkeling Hocras-locatie

Met het vertrek van Hocras uit Bussum komt het bedrijfsterrein aan de Franse Kampweg grotendeels vrij. Het idee is ontstaan om een verkenning te doen naar de verplaatsing van 1 van de scholen voor voortgezet onderwijs uit Bussum naar deze locatie. De eigenaar van het terrein en de gemeente willen naast bedrijfsdoeleinden en onderwijsdoeleinden ook onderzoeken of woningbouw mogelijk is. Hocras en de gemeente werken daarom aan een financiële en ruimtelijke verkenning voor de gedeeltelijke transformatie van het bedrijfsterrein aan de Frans Kampweg.

De komende fase is vooral een fase van financiële en ruimtelijke verkenning. De herontwikkeling van het Hocras-terrein met gedeeltelijk wonen en onderwijs is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden.

Omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming tijdens de zogenaamde omgevingstafels die we organiseren tijdens het planvormingsproces. Na oplevering van het stedenbouwkundig plan leggen we het plan ter vaststelling voor aan de raad. Daarna start de bestemmingsplanprocedure.

​​​​​​​https://bestuur.gooisemeren.nl/plannen-en-projecten/dossier/hocras-locatie/Project Hocras terrein

Bestandsnaam Bestandsgrootte
Gebiedsgerichte_aanbevelingen-03.pdf 69.7 MB