Mariënburg

Projectontwikkeling Mariënburg

Op de plek van Mariënburg worden in de toekomst appartementen gerealiseerd, gedeeltelijk in het bestaande gebouw en gedeeltelijk in nieuwbouw tussen het complex en het spoor. In beperkte mate wordt voorzien in publieksgerichte functies. Op 26 november 2019 is er een informatieavond geweest over het voorlopige ontwerp van Mariënburg. Graag laten wij de plannen namelijk zo goed mogelijk aansluiten op de wensen van de omgeving. Suggesties die hier benoemd werden, nemen wij – waar mogelijk – mee in de verdere planvorming

https://marienburgbussum.nl/ontwikkelingsvisie/