Vereniging

Vereniging Vrienden van het Spiegel

De Vereniging Vrienden van het Spiegel werd op 28 mei 1975 opgericht door verontruste bewoners van het Spiegel. Zij wilden de wijk, waar de eerste huizen zijn gebouwd in de 19e eeuw, beschermen tegen allerlei moderne plannen van de gemeente ten aanzien van nieuwbouw en verkeer.

In de eerste dagen werd vooral een vuist gemaakt tegen de gemeente Bussum die het plan had opgevat de Hilversumse Meent uit te breiden naar het Spiegel. Dat is nu 45 jaar geleden, en ondertussen is ons bestaansrecht er niet minder geworden. Ook in dit tijdperk is er behoefte aan zorgvuldig omgaan met, en opkomen voor ons prachtige Spiegel. Zeker nu we ook het stempel beschermd dorpsgezicht hebben gekregen. Het doel van de Vereniging Vrienden van het Spiegel is het bewaken van het authentieke woon- en leefklimaat van het Spiegel.

We zijn officieel gesprekspartner van de gemeente Gooise Meren als het gaat over onder andere ruimtelijke ordening, verkeer en parkeren, het beeldkwaliteitsplan, het bestemmingsplan en de bomenstand in de wijk.

Naast belangenbehartiging voor het behoud van het bijzondere karakter van het Spiegel, is het bevorderen van de gemeenschapszin ook van oudsher een doelstelling van onze vereniging. Kortom, wij doen ook andere leuke dingen. Jaarlijks is er een WinterWonderWandeling en ZomerWonderWandeling in het Spiegel of er vlakbij in een van onze natuurgebieden. Elk jaar weer realiseren we ons hoe prachtig de natuur om ons heen is. In de winter spelen we curling bij Bussum Op IJs en wordt de Koning de nacht voor zijn verjaardag bijzonder glamoureus toegezongen in de vorm van het Koningsnachtfeest. De jaarlijkse hockeystrijd tussen het Spiegel en Bredius is eveneens een van onze vaste hoogtepunten.

Ook zijn wij betrokken bij het Spiegelschrift. De glossy die 3 keer per jaar verspreid wordt onder alle huishoudens met postcode 1405 en 1406. Over het Spiegelschrift leest u hier meer.